2015. augusztus 25., kedd

Kereszténység és a reinkarnációA reinkarnáció, lélekvándorlás, újjászületés gondolata manapság meglehetősen felkapott témává vált. Mondhatni reneszánszát éli a pogány vallások hanyatlása óta. Ennek természetesen megvan a maga oka, de fontos, hogy a kereszténység, hogyan reagál ezekre a felvetésekre.


A reinkarnáció, vagyis újra megtestesülés a földön, más-más formákban, de több hitrendszerben is felbukkan. A hinduizmus, dzsanizmus, szikhizmus, buddhizmus, több indoeurópai pogány vallás, de még a zsidó kabbalizmus is tartalmazza a lélekvándorlásának tanát.  Gondolhatnánk, hogy ha ennyi helyen jutott a saját útján Istenkereső ember erre a következtetésre, valami alapjának lennie kell. Az pedig csak valami furcsa véletlen lehet, hogy az Ábrahámi vallások nem tesznek róla említést. Azonban hiába szeretnék sokan, megmásítani Jézus szavait, utólagosan kétségbe vonni mivoltát, ezoterikus maszlagokkal félre magyarázni tevékenységét, se így se úgy nem lesz a kereszténység összeegyeztethető a reinkarnációval. Tudom, sok keresztény násztáncot jár ezen tanok körül és kóstolgatja ezt az ókor óta ismét nyakunkra eresztett gondolatot, de ne tegyék. Bár azt mondja Jézus: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni”(Ján.16:12) a lélekvándorlás misztériuma nincs ezek között. Világos a Biblia álláspontja a kérdésben:


„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik..." (Zsid. 9:27)


Természetesen lehetséges, hogy az ősi brahmanák és buddhista mesterek is bizonyos transz- állapotokban hasonló ismeretekre tettek szert. Be kell ismerni ezek közül nagyon sok helyes, Isten felé vezető felismerés volt. Azonban a lelkek vándorlásának gondolata egy ilyen meditációs „utazás” közben, nem feltétlen hiteles. Lehetséges az, hogy mikor ilyen( biblikusan tiltott) eszközökkel, lelkünk „kilazul” a testünkből és magasabb létszférákba nyer betekintést, igenis képes mások, akár régebbi korok emberének életébe bepillantást nyerni, illetve átérezni, átéltnek vélni is az élmény hatására. Sokan szándékos démoni tevékenységgel magyarázzák ezeket, én nem feltétlen látok gonoszt minden hasonló dologban. Természetesen ezekben a transzcendentális élményekben lehetséges, hogy sötét erők is közreműködjenek adott esetben, és hozzá segítsék a hamis képhez az illetőt, hogy előző életei voltak, illetve következők lesznek. Bár nem elsődlegesen a Sátán kezét látom a lélekvándorlás gondolatában, miért is érthető, ha jól jön neki?


A lélekvándorlás egyértelműen az önmegváltás hamis, kétségbeesett és lehetetlenséggel dacoló megoldásával kecsegtet. Azon vallások és filozófiai irányzatok melyek ezen tanon alapszanak, vagy nem ismerik Jézust vagy tagadják valódi személyét. Jézus mikor a kereszten meghal, Istenként hal meg önként az emberiségért, egyfajta áldozatul a bűnök ellensúlyozására. Megadja azt a kegyet ezáltal, hogy aki benne bízik és hiszi ezt a számunkra egyelőre felfoghatatlan momentumot, üdvözül. A reinkarnáció hitrendszerei nem ismerik Jézust, vagy kereszthalálának csodáját a megváltás lényegét nem értik. Ezért saját megváltásukat keresik, az önmegváltás útját. Ez azonban végtelenül nehéz, mondhatni lehetetlen. Bármekkora aszketizmus is van az emberben, Jézus nélkül nem megy. Nem érheti el saját magától azt a lelki nemességi szintet mely a „sötétből a fénybe vezet”. Jézus megváltásában való hitünk lényege és csodája, hogy ebben az egy momentumban való hit és bizalom akkora mérvű, mely pótol minden aszketikus, spirituális törekvést, a lélek nemesedésében. 


Ha több életünk van, melyben mindig újra és újra születünk a földre és itt bűnhődnünk kell előző életeinkben elkövetett bűneinkért, de újakat is szerzünk az épp aktuálisban, és még ha előző életünk bűnét le is sikerült dolgoznunk az aktuálisban, akkor a jelenlegi életben megszerzett bűnök mennek tovább a következő életbe és abból lesz a következő aktuális életben, az előző élet bűnének zsoldja. Ez így logikailag is egy véget nem érő folyamat. Ha több életünk van melyben egyáltalán elérhetnénk a saját megváltásunk végül, akkor pedig Jézus megváltó kereszthalála ennek értelmében teljesen felesleges volt. Keresztényként a lélekvándorlás tana semmilyen módon és mértékben nem lehet összeegyeztethető Krisztus igazságaival. Ezen kívül az előző életeinkre eredetileg nem is emlékszünk az ezt valló vallások tanai szerint sem. Ha nem emlékszünk és a szellemi világban ideiglenesen ki is törlik, akkor az okkal történne. Tehát ha létezne újjászületés, Isten nem akarná akkor sem ezek szerint, hogy tudjunk róla. Végső soron, a kérdéskörrel foglalkozni ilyen tekintetben teljesen értelmetlen. Attól ha tudná valaki mit tett előző életeiben, nincs kihatással arra, hogy Istenhez kerüljön. Túl sok gyakorlati haszna tehát egyik hitrendszerben sincs a reinkarnációnak, puszta spekuláció, dogmává tett elméletek csupán. 


A modern kor új-pogány vallásai, mint a Wicca, vagy a New Age mozgalom pedig bőszen igyekszik feléleszteni ezt nem kis sikerrel. Könnyebb a modern kor eltévelyedett emberének, aki már a materializmus pöcegödréből kilábalva spiritualitást keres, egy olyan magyarázat, mint a lélekvándorlás. Sokkal könnyebb és megnyugtatóbb, mint  Jézust elfogadni és követni a tanításait, és Őt magát is. Ha bár megnyugtatóbb és kényelmesebb is, semmi jel arra, hogy igazabb is lenne.  Jézus útja rögösebb, de járható és erről az egy életünkről vagyunk biztosak jelenleg mindenképpen, kövessük azt, ami erre alapoz. Ha nem volt igazam, maximum vissza születünk a földre tanulni, de ha a keresztényeknek van igaza csúfos jövő elé néz aki effajta spirituális útvesztőkben eltévelyedett. Végül pedig létezik keresztény újjászületés is. Újjászületés itt a jelen életünkben a hit által, Krisztusban.

”Ami testből született,  test az, ami pedig Szellemtől született, szellem az. 
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.” (Ján 3: 6-7)


1 megjegyzés:

  1. Kedves blogger!

    A buddhizmus nem tanítja a lélekvándorlás tanát, hanem az újraszületést, ami fogalmilag különböző, mert itt nincs olyan értelemben vett "lélek", mint mondjuk a hinduk esetében.

    VálaszTörlés