2016. július 16., szombat

A világ megválthatatlansága

Sosem tartoztam azon keresztények közé rövid, de annál tartalmasabb újjászületett életemben, akik már holnapra várják Krisztus második eljövetelét. Sőt, károsnak és taszítónak tartom ezeket a köröket. A világvége várás sose tartozott nagyon az elfoglaltságaim közé. Valamiért a napokban azonban elfogott az érzés, hogy- ha nem is holnapra- de lássam az végidők jeleit.

„Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül és a levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár.(Mt. 24: 32)

Jézus ezt akkor mondja a tanítványoknak, amikor az idők jeleiről, második eljöveteléről kérdezik. Én most úgy látom, zsendülnek azok a levelek és a világ a Sátán hatalmának kiteljesedésének fináléját készíti elő. Még mindig nem a közel jövőben, hanem sok-sok generáció múlva esedékes, de már láthatjuk körvonalazódni, hogy mi készülődik.

„Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. 7Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. 8De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek.” (Mt. 24: 6.-8.)

A terrorizmus mindennapossá válása, háborúk a Közel-Keleten és az előlük( vagy azok indokán) ide özönlő eltérő kultúrájú tömeg végett lassan polgárháborús helyzetek Európában is. A fehér ellenes rasszizmus az Egyesült Államokban, és Nyugat-Európában pedig valami olyan jelenség ami viszonylag új és kevesen beszélnek róla. Afrikai és Közel-Keleti bevándorlók és azok sokad generációs leszármazottai erősen rasszista és fehér ellenes megnyilvánulásokra képesek. Ez pedig ellenreakcióként a jól ismert fehér fajgyűlöletet is feltüzeli. A gyűlölet csak gyűlöletet szül és a feszültségek egyre erősebbek. A fehér rassz demográfiai katasztrófája és a multikulturalizmus égisze alatt végbe menő kulturális és etnikai keveredés pedig egyértelműen felér egy etnikai tisztogatással. A Sátán terve nem más, mint minden Isten által tökéletesen megteremtett létezőt kiragadni a helyéről és összekeverni, összevegyíteni, hogy egy formálható, szürke masszává váljon. Össze vegyítenek napjainkban kultúrákat, népeket, etnikumokat és vallásokat. Minden, ami a maga idejében és helyén Isteni rendeltetéssel bír, azt kiragadják és összevegyítik és isteni mivoltából masszaként már semmi sem marad. Ezt láthatjuk napjainkban. A vallások „közös nevezőre hozása” a New Age áramlatának keretében, a divatos ezoterikus spiritualitás képében is a Sátáni világvallás kiépülése zajlik. A mindenféle keleti vallásokból kiragadott momentumok(jóga, meditáció, reinkarnáció-elmélet), horoszkópok, ingázások, jóslások és alternatív Isten és Jézus magyarázatok, mind-mind ennek a jelei. Sajnos még a legjószándékúbb keresztény ökumenikus próbálkozások sem húzhatják ki magukat ez alól. Minden vallás, még a kereszténység is része lesz a Sátán- találó magyarsággal- ördögi tervének. Ami manapság már jól láthatóan egy Világállam, egy okkultista világvallással. Ezek napjainkban már nem akkora titkok. Az világot irányító szűk elithez tartozó Rockefeller bankárdinasztia feje, David Rockefeller maga írja 2011-es könyvében: „ Nem az a kérdés lesz-e Világállam, hanem, hogy háborúk, vagy tárgyalások útján valósul-e meg.”

Mára pedig a hedonista, alkohol és egyéb tudatmódosító szerek gőzében mámoros, szexuális devianciákban tocsogó fiatalságunk divatkellékként hord egy tucatnyi nyíltan sátánista vagy okkultista jelképet. Titkos társaságok nevei, mint az Illuminati pedig mára hecc és elterjedt mém lett. Lassan ezek a globális világállami, világvallással kapcsolatos tervek nyíltak már, lassú elfogadtatásuk és adagolása a társadalomnak megkezdődött. Az Antikrisztus globális világuralmának előkészületei egyértelműen megtörténtek. Valahogy pedig most kezdtem megérteni, átérezni azt, amit kamaszként megtérésem előtt sokáig nem akartam elfogadni. Mégpedig, hogy a világ menthetetlen. A tény, hogy a világot nem lehet megváltani. Pedig olyan sokáig ragaszkodtam világmegváltó eszmék, ideológiák, gondolatokba, de végül csak be kellett látnom, hogy ez a világot nem lehet megváltani. De nem is kell.

„Így, amikor ezeket látjátok, magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van, az ajtóban. Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek.(Mt.24: 33-34)

Jézus nem kertel, nem hiteget hamis reménnyel. Megmondja, hogy iszonyatos szörnyűségek jönnek majd, amik sem az előtt sem az után nem lesznek, és ezeknek be kell következniük. A Szentírás világos, ezek a dolgok elkerülhetetlenek. Ezek a nagyobb- számunkra sokszor érthetetlen- Isteni terv részei. Így a világot ne akarjuk, ne próbáljuk megváltani, ne álljunk be ilyen kezdeményezések mögé. Hisz Krisztus kijelenti: „Az én országom nem ebből a világból való.” (Jn. 18:36) Nekünk pedig az övét kell keresni.

Amíg a világ szerint akarunk boldogok lenni, a világon akarunk segíteni, vagy embereken a világ keretei között addig halálra ítélt a próbálkozásunk és akaratlanul is a Sátán malmára hajtjuk a vizet. Tudnunk kell, hogy „az egész világ a gonosz hatalmában van.” (1 Jn. 5:19).  Azonban ha a világ menthetetlen is, az emberek nem azok. Jézus nem a világot jött megváltani, hanem az embereket, a lelkeket. Nekünk nem a világ jobbá tételére kell törekednünk, hisz rég elveszett az, már csak süllyed. Nekünk az emberek megmentésére, a lelkeik megmentésére kell törekednünk. Ennek az útja pedig pontosan a fenti gondolatmenet, hogy ne a világ szerint éljenek. Pál apostol szavaival:

„A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. 18Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. 19A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, 20bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, 21gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. 22A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 23jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”(Gal. 5: 17-23)

Napjainkban az emberekben nincsen alázat semmi iránt. Nem ismerik Istent így nem tudják magukat sem elhelyezni a koordináta-rendszerben. Isten nélkül magukat teszik istenekké, boldogságot pedig magukban az anyagi világban keresnek. Alkoholban, drogokban, szexuális vágyak kiélésében keresnek illúzióboldogságokat. Szórakoztatónak mondott műsorokkal, alantas zenei produkciókkal próbálnak menekvést és „kikapcsolódást” lelni az egyre betegebb és szörnyűbb világból, ezek azonban csak mindinkább lejjebb húzzák a lelküket. Vegyük észre, hogy nem ezek, nem az anyagi világ örömei, tárgyai okoznak boldogságot, hanem csak is Isten. Istenen kívül minden más boldogság hamis, illúzió és ideiglenes és kamatostul visszakéri azt a rövid illúziót is amit adott. Bár be kell látnunk, hogy a világ elveszett rég, nem jelenti, hogy ne láthatnánk meg a jót benn. Hisz Isten mindenhatósága abban is megnyilvánul, hogy mindenen áthat. Mindenben ott van, a természetben, a formákban, a rossz dolgokban és cselekedetetekben is tanulságként. Minden ami Istent jelenti, azt láthatjuk ebben a züllött, beteg, Sátáni világban is. Ha ránézünk egy jól elkapott szép fotóra, nem a fotó okoz örömet, nem a rajta lévő naplemente, nem maga a nap látványa, hanem az összkép szépsége. A szépség, mint elvont fogalom, amely csak Istenben nyeri el értelmét és valóságát. Az ilyen elvontnak nevezett fogalmakban kell a boldogságot és Istent is meglelni. A szeretet, a szépség, a barátság, erősség stb. azok a szellemi létezők, amiket érzékelni tudunk és ezekben találjuk az élet valódi értelmét és célját. Ezek mind Isten. Ha Istent nem ismerjük, semmik vagyunk és senkik, halál fiai, elveszve, minden nélkül. Ha belátjuk, hogy senkik és semmik vagyunk, és minden Isten és az ő dicsősége, akkor minden a miénk lehet. Tudjuk, hogy a világ ezért majd megvet minket mert nem az ő rendje szerint élünk, és Krisztus is ezt mondja: „Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket.(Mt.24:9) Azonban mi hisszük, tudjuk, és érezzük, hogy a világ múlandó és minél kevesebbet fogadhatunk el tőle, hiszen az Úr Jézus szavai világosan leszögezik:


„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.”(Mt.24:35)


Horváth Martin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése